PSİKOTERAPİ HİZMETLERİMİZ

Bireysel Danışmanlık
Bireysel danışmanlık danışan ve danışmanın birlikte, danışanın ruhsal
dünyasını keşfetmek üzere çıktığı yolculuktur.
Grup Danışmanlığı
Grup danışmanlığı, danışanlar ve danışman ile birlikte, danışanların ruhsal
dünyasını keşfetmek üzere çıktığı yolculuktur.
Çift-Aile Danışmanlığı
Eşler arasında sürekli değişen bir yapı vardır ve bu değişim ara sıra rahatsız edici duygusal kopukluklara neden olabilir.
Çocuk-Oyun Danışmanlığı
Çocukluk dönemi dünyayı tanımaya, anlamlandırmaya başladığımız
kişiliği inşa etmeye başladığımız dönemdir.
Ergen Danışmanlığı
Büyüme sürecinde duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan ergenlerle birebir yürütülen danışmanlığıdır.
Online Danışmanlık
Online danışmanlık danışan ve danışmanın birlikte, danışanın ruhsal
dünyasını keşfetmek üzere çıktığı yolculuktur.
WİSC 4 Testi
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISCIV), 6 – 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçen zeka testidir.
MMPI testi
Yaygın olarak kullanılan bir kişilik testidir. Bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak değerlendirmeye amaçlar.