Ergen Danışmanlığı

Dünya sağlık örgütü 10-19 yaş grubunu “ergen” olarak isimlendirmiştir. Ergenlik bir olgunlaşma evresidir: çocukluk ile yetişkinlik arasında yer alan fiziksel ve psikolojik bir geçiş dönemidir, kişileri yetişkinlik rollerine hazırlar. Ergenlik, 12 ile 22-25 yaş aralığını kapsamaktadır. Ergenlik döneminde fiziksel, psikolojik, duygusal ve kişisel farklılıklar meydana gelir.

Bu süreç ebeveynlerin en dikkat etmesi gereken dönemdir. Doğru iletişim, doğru yönlendirme yapılabilmelidir. Onlar için bir arkadaştan çok doğru rol model olmalarıdır. Ebeveynler özel alana saygı duymalıdırlar. Gencin; özel ilgi alanlarına, istek ve beklentilerine kulak vermek bu dönemde çok önemlidir.

Ergenlik sürecini pozitif yaşan bireylerin psikolojik iyilik hali yetişkinlik dönemini de takip eder.

Peki Ergenlik Döneminde danışmanlığa neden ihtiyaç duyulur?

Değişen ruh hali, duygu durumu; bedensel farklılıklar, kendini tanıma, kendini farklılaştırma, dönemsel cins ayrılıkları, karşı cinse duyulan merak, tepkisel değişimler, yalnız kalma isteği (aksine fazla sosyal çevre kazanma isteği) gibi durumlar dışında
* aile ve otorite ile çatışmalar,
* iletişim sorunları,
* öfke patlamaları,
* kimlik oluşumu ve cinsel kimlik konuları,
* özgüven eksiklikleri,
* meslek seçimi ve sınav kaygısı,
* depresyon,
* panik,
* yeme bozuklukları,
* teknoloji bağımlılığı,
* akranlar ve karşı cins ile ilişkiler
* akran zorbalığı vb. durumlarda psikolog yardımı alınmalıdır.

PSİKOLOGLARIMIZ

Zeynep Aygün
Uzm. Kl. Psk.

Enes Kurt
Psk.

Elif ÇOR
Psk.

Mert ORAK
Psk.