MMPI testi

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI)Yaygın olarak kullanılan bir kişilik testidir. Bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak değerlendirmeye amaçlar.

MMPI testi ruh sağlığında en çok kullanılan kişilik testidir. Bireye teşhis öncesi uygulanan test bir veya birden fazla patolojik durumunun sonucunu verir.

Testin en büyük özelliği geçerlilik ve güvenilirlik sınamalarının çok kuvvetli olmasıdır. Yalan söyleme eğilimini, soruları okumadan cevaplamayı, kendini yi/kötü gösterme eğilimlerini de hesaplayarak patolojiye dair en doğru sonucu vermeye çalışan psikometrik olarak günümüzdeki en gelişmiş testtir.

PSİKOLOGLARIMIZ

Zeynep Aygün
Uzm. Kl. Psk.

Enes Kurt
Psk.

Elif ÇOR
Psk.

Mert ORAK
Psk.